O projekcieBeneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny


W dzisiejszym świecie Uczelnia aspirująca do miana nowoczesnej musi postawić na informatyzację – zarówno w zakresie działań administracyjnych (zarządzanie, księgowość, bezpieczeństwo itp.), jak i usług oferowanych studentom (informacje o ocenach, zapisy na zajęcia, rekrutacja itp.).

Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozumiejąc potrzeby i wymagania „społeczeństwa informacyjnego”, zdecydowały o położeniu nacisku na rozwój informatyki. W pierwszej kolejności niezbędna była modernizacja infrastruktury sieciowej, następnie infrastruktury serwerowej oraz stacji roboczych, a zwieńczeniem jest wdrażanie kolejnych systemów biznesowych – zarówno usprawniających pracę administracji Uczelni, jak i oferujących coraz to nowsze usługi studentom WUM.

Dla Uczelni

  • Zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa sieci i danych przechowywanych na serwerach oraz stacjach roboczych.
  • Usprawnienie pracy poprzez automatyzację coraz większej liczby rutynowych czynności. 
  • Przyspieszenie wykonywania codziennych czynności dzięki przeniesieniu ich do systemów komputerowych. 
  • Zwiększone możliwości raportowania dla szczebla zarządzającego – możliwość uzyskiwania coraz większej ilości usystematyzowanych informacji na podstawie danych gromadzonych w systemach komputerowych.

Dla studentów

  • Usprawnienie i przyspieszenie wielu czynności administracyjnych (rekrutacja na studia, elektroniczna legitymacja studencka, zapisy na zajęcia itp.).
  • Zapewnienie dostępu do internetu (bezprzewodowy i kablowy w akademikach). 
  • Zapewnienie szybszego i wygodniejszego dostępu do informacji – publikacja informacji na stronach internetowych, powstanie tzw. wirtualnych dziekanatów.

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu